ØKNING AV TITTELVOLUM


Synergy WorldWide hjelper deg til å oppnå Presidential Executive-tittelen raskere ved å tilby muligheter for avansement!

HVORDAN FUNGERER DET?

Først er det viktig å forstå at denne forbedringen bare gjelder tittel økning og ikke har noen innvirkning på hvordan provisjoner beregnes.

Før denne kunngjøringen ble tittelen beregnet ved hjelp av ett tall – svakt bens provisjonsberettiget volum (svakt ben CV). Men med denne forbedringen blir tittelen din beregnet ved hjelp av tre forskjellige tall.

La oss ta en titt på hver enkelt for å forstå hvordan dette fungerer:

1. Svakt-ben CV
Svakt-ben-volum er det minste av de to bena i organisasjonen din. Det sterke benet er det største av de to bena.

Eksempel 
Høyre ben = 500 CV; venstre ben = 1000 CV
Svakt ben = 500 CV

Før denne forbedringen ble tittelen beregnet ved hjelp av bare det svake benets CV. Heretter vil det svake benets CV være en av tre komponenter som brukes til å beregne tittel.

2. Tracking Center 1 provisjonsberettiget volum (TC1 CV)
TC1 CV er volumet forbundet med personlige bestillinger og personlig sponsede VIP-kunders bestillinger.

Eksempel
I januar har du en personlig bestilling på 200 CV og en bestilling fra en VIP-kunde (fordelskunde) for totalt 200 CV. TC1-volumet er da 400 CV. 


Før denne forbedringen talte TC1 CV kun bare mot titlene på teammedlemmene over deg. Dette CV-et bidro ikke mot din personlige tittel. Heretter vil TC1 CV, før Elite-rabatt, bli brukt til å beregne tittel.

3. Elite-rabatt CV av personlig sponsede teammedlemmer
Hvert marked har bestemt sitt egen Elite-nivå, nivået der teammedlemmer kvalifiseres til å motta en 25 % Elite-rabatt for volum som overskrider etablert volumnivå i en gitt måned. Til denne forklaringen bruker vi 200 CV som Elite-nivå.


All CV på TC1 som er under 200 CV regnes som kvalifiserende volum. 50 % av volumet over 200 CV vil også regnes med. Resterende volum brukes til å beregne og betale ut Elite-rabatt og regnes ikke med som kvalifiserende volum. Til denne forklaringen refererer vi til fjernet CV som Elite-rabatt CV.


Eksempel
John legger inn en 200 CV-bestilling på den første dagen i måneden. Senere i måneden legger en av kundene hans inn en produktbestilling på 100 CV. Denne 100 CV bestillingen blir deretter delt i to. 50 CV regnes med i de opprinnelige 200 CV-ene fra den personlige bestillingen for den måneden. Det resterende 50 CV-et De resterende 50 CV brukes til å betale ut 25 % Elite-rabatt. 

I dette eksemplet, hvis du er over John i strukturen, vil 250 CV av 300 CV regnes med for deg og teller mot volumet på ditt høyre- eller venstreben, avhengig av hvilket ben John hører til i. 

I dette tilfellet tar Synergy ALLE Elite-rabatt CV-ene (CV som ble fjernet for å betale Elite-rabatt) forbundet med dine personlig sponsede teammedlemmer, og bruker dem til å beregne tittelen din. Dette gjelder for alle dine personlig sponsede teammedlemmer, uavhengig av hvilket ben de tilhører.


Her er noen eksempler som forklarer hvordan dette fungerer.

Eksempel 1

Sandy har et svakt-ben-volum på 1700 CV. Hennes sterkt-ben-volum er 3000 CV.

Sandy har 700 CV i TC1-volum og har totalt 600 CV som ble fjernet fra hennes personlig sponsede teammedlemmer for utbetaling av Elite-rabatt.

Sandys tittelvolum vil bli beregnet som følger:

1700 CV svakt ben + 700 TC1 + 600 CV Elite-rabatt = 3000 CV

Sandys tittelvolum er nå 3000 CV, og hun er anerkjent som Sølv. Hennes reelle svakt-ben-volum som brukes til provisjon forblir uendret på 1700 CV.

Eksempel 2

Chris har et svakt-ben-volum på 11 000 CV. Hans sterkt-ben-volum er 20 000 CV.

Chris har 2500 CV i TC1-volum og har totalt 1500 CV som ble fjernet fra hans personlig sponsede teammedlemmer for utbetaling av Elite-rabatt.

Chris' tittelvolum vil bli beregnet som følger:

11 000 CV svakt ben + 2500 TC1 + 1500 CV Elite-rabatt = 15 000 CV

Chris' tittelvolum er nå 15 000 CV, og han er anerkjent som Team Manager. Hans reelle svakt-ben-volum som brukes til provisjon forblir uendret på 11 000 CV.

Eksempel 3

Jennifer er helt ny i Synergy og har ingen innmeldte i det ene eller det andre benet. Begge bena er på 0 CV. Men Jennifer har snakket med venner og familie, som alle ønsket å prøve produktet. Det resulterer i at hun kjøpte for til sammen 1500 CV i sin første måned til personlig forbruk og til å selge til nye kunder!

Jennifer har bare 1500 CV i TC1-volum.

Jennifers tittelvolum vil bli beregnet som følger:

0 CV svakt ben + 1500 TC1 + 0 CV Elite-rabatt = 1500 CV

Jennifers tittelvolum er nå 1500 CV, og hun er anerkjent som Bronse. Hennes reelle svakt-ben-volum som brukes til provisjon forblir uendret på 0 CV.


TITTELVOLUM I PULSE 

En tittelvolumdel vil bli vist i prestasjonskolonnen på venstre side av hjemmesiden i Pulse.


Her får du se en oversikt over:

  1. Tittelvolum
  2. TC1-volum
  3. Elite-rabatt CV 
  4. Venstre ben
  5. Høyre ben 


Med disse tallene vil du kunne se hvordan tittelvolum blir beregnet i løpet av måneden.


Vi ser frem til å anerkjenne mange flere av dere som bygger opp Synergy-bedrifter rundt forretningspartnere og kunder.Merk: Synergys database vil oppdatere tittelvolum hver 2.-3. time. Vær tålmodig når du legger inn bestillinger, og vent på at tittelvolum oppdateres.
CONVERSATION

0 kommentarer:

Send en kommentar

Instagram

Follow Us