ELITE HONORS PÅMINNELSE OM PRODUKTKREDITERING


Det er utrolig hvor fort tiden flyr! Ettersom vi nå jobber oss gjennom det siste kvartalet av 2017, minner vi våre medlemmer av Elite Honors Club om at vi nærmer oss «målstreken» for produktbonuser!

KVALIFISERINGSDETALJER FOR PRODUKTKREDITERING
I begynnelsen av året annonserte Synergy at produktkreditering vil bli tildelt til teammedlemmer som kvalifiserer for Elite Honors på 600, 1200 og 2400 CV-nivåer:

1.     Elite 600: € 1200
2.     Elite 1200: € 2400
3.     Elite 2400: € 4800

For å kvalifisere for produktkreditering må et teammedlem ha en aktiv konto, ha et godt forhold til selskapet og:

(1) Alle eksisterende teammedlemmer fra og med januar hvert kalenderår må være Elite Honors-kvalifisert i 12 påfølgende måneder i det kalenderåret (fra januar til og med desember).

- ELLER -

(2) Nye teammedlemmer, må aktivere distributørkontoen innen 30. juni i kvalifiseringsåret, være Elite Honors kvalifisert hver måned for de resterende månedene av året, og ha en kumulativ mengde CV på sin TC1 innen årets slutt som er lik eller større enn det 12-månedersbeløpet som tilsvarer kvalifikasjonsbeløpet for produktkrediteringen (600 CV = 7200 CV; 1200 CV = 14 400 CV; 2400 CV = 28 800 CV).

Merk: Produktkreditt vil bli tildelt det samsvarende minste fellesnevner-CV-beløpet som er opptjent.

Så fortsett med den gode jobben dere gjør! Elite Honors tolvte måned vil være her før du aner!

For eksempler og mer informasjon om 2017 Elite Honors-programmet, klikk her.

CONVERSATION

0 kommentarer:

Send en kommentar

Instagram

Follow Us