Forskere oppdager mer enn 100 nye tarmbakterier

Forskere ved Wellcome Sanger-instituttet og Hudson Institute of Medical Research i Australia har gjort et gjennombrudd innen mikrobiomforskning. Forskerne har klart å isolere og sekvensere 105 helt nye tarmbakteriearter.

Dr. Samuel Forster, hovedforfatteren bak studien, uttalte "Denne studien har ført til opprettelsen av den største og mest omfattende offentlige database med tarmbakterier som assosieres med menneskets helse. Tarmmikrobiomet har stor innvirkning når det gjelder helse og sykdom. Denne viktige ressursen vil medføre fundamentale endringer i måtene vitenskapsmenn forsker på mikrobiomet på. "

Studier som denne er helt essensielle for at vi skal kunne forstå det mektige mikrobiomet, og det er spennende å se at interessen rundt dette emnet tar seg mer og mer opp i de medisinske og vitenskapelige sfærene. Som vi allerede har etablert gjennom egne studier utført av Hughes-senteret, påvirker mikrobiomet bortimot hvert eneste system i menneskekroppen. Denne spesifikke oppdagelsen gjør at vi nå kan si litt mer om det komplekse mikrobiomet i tillegg til at vi får dypere innsikt i mikrobiomets rolle når det gjelder å hjelpe mennesker å oppnå Elitehelse.

Dr. Rob Finn, en forfatter fra EMBL's European Bioinformatics Institute, sa: "For forskere som prøver å finne ut hvilke bakterietyper som finnes i mikrobiomet hos et individ, er databasen med referansegenomer fra rene isolater av tarmbakterier helt essensiell. Da blir det sånn, at hvis de ønsker å teste ut en hypotese, for eksempel at en bestemt bakterieart forekommer i store mengder ved et spesifikt sykdomstilfelle, kan de hente ut isolatet fra samlingen og fysisk teste i laboratoriet om arten fremstår som viktig."

Klikk her for å lese mer om Synergys mikrobiomprodukter og -programmer.


Source:
https://www.sciencedaily.com/releases/2019/02/190204114602.htm

CONVERSATION

0 kommentarer:

Send en kommentar

Instagram

Follow Us