En klinisk studie blir til

Akkurat nå jobber forskere i hvite frakker og vernebriller intenst med å forbedre Synergy WorldWides produkttilbud og produkteffektivitet ved Hughes Center for Research and Innovation.


Begrepet «effektivitet» brukes ofte når produktformler diskuteres, og betydningen av ordet beskriver nøyaktig hva Synergy WorldWides fokus er: å skape produkter som har en vitenskapelig bevist virkning. Et effektivt produkt er et produkt som gjør akkurat det det er ment å gjøre, og Synergys produkter er ment å hjelpe deg med å leve livet til fulle med et fullstendig og pålitelig ernærings system.

«Én ting er å påstå at et produkt virker, noe ganske annet er å si at det finnes bevis for at et produkt virker,» sier Joseph Lamb, lege og medisinsk direktør ved Hughes Center. «På grunn av dette laboratoriet kan du sette deg ned sammen med en forretningspartner og fortelle om vår unike kombinasjon av ingredienser og at disse produktene ikke ble oppfunnet av tre karer på et møterom med et par medisinske oppslagsbøker og begrensede midler. Målet vårt er å levere verdifulle produkter og produktinformasjon til så mange grupper som mulig.»

Hvis produktene ikke testes på mennesker, er det umulig å vite hvor effektive produktene er. Derfor har de kliniske laboratoriene ved Hughes Center helt avgjørende betydning for den fremtidige utviklingen av Synergy WorldWide og produktserien. Prosessen som foregår i forkant av en klinisk studie, er svært omfattende og krever flere måneders forberedelser. Ta en titt på den kliniske prosessen som forskerne går gjennom, mens de arbeider for å bevise at Synergys produkter er blant de beste i kosttilskuddsbransjen.

Idé
Alle kliniske studier starter med et lyst øyeblikk. Når Synergys kliniske team utvikler en interessant idé på grunnlag av den moderne verdens viktigste ernærings- og helsebehov, begynner de med å kombinere trygge ingredienser og gjennomføre selvstudier. Når forskerteamet oppdager en formulering de føler seg trygge på å presentere, holder de møter med den uavhengige nemnden bestående av ledere og personell fra ulike avdelinger i selskapet, for å fastslå om dette produktet gir mening ut fra et økonomisk perspektiv.

Protokoll
Alle kliniske studier må ha et tydelig sett med instrukser. Spørsmålene er blant annet: «Hvem skal vi rekruttere og prøve ut på? Hvor mange forsøkspersoner trenger vi? Hvor gamle er forsøkspersonene? Er de generelt friske nok til å delta? Hvordan instruerer vi forsøkspersonene til å ta produktet? Hva slags informasjon ønsker vi å innhente?» Protokollen utformes gjennom flere utkast, og gjennomgås i detalj av flere avdelinger i selskapet. Massevis av ekstra spørsmål: «Er studien unik? Er den etisk forsvarlig? Er dette den beste deltakerdemografien?» Alle disse spørsmålene er viktige når avdelingene skal avgjøre hvor stor innflytelse studien vil ha på teammedlemmer som ønsker å markedsføre produktet med kliniske bevis. Etter at spørsmålene er klare og organisert i en protokoll, sendes protokollen til en ekstern nemnd for uttalelse og godkjenning.

Forsøkspersoner
Det kliniske teamet begynner å lete etter den riktige deltakergruppen ut fra de endelige instruksene i protokollen. Forsøkspersoner rekrutteres ofte innenfor kontorveggene til Synergy WorldWide og Nature’s Sunshine. Hvis det er behov for en mer spesifikk gruppe forsøkspersoner, vil det kliniske teamet be markedsføringsteamet om hjelp til å publisere studien og rekruttere deltakere. Når gruppen er valgt ut, kommer hver enkelt deltaker til laboratoriet for et innledende møte. Her får deltakeren forklart studiens mål og bruk av produktet, og gjennomgår en laboratoriebasert screening for å påse at han/hun er frisk nok til å delta. Deltakeren kan komme tilbake flere ganger i studieperioden for å rapportere resultater, eller én gang ved studiens avslutning, avhengig av studien.

Data
Store mengder data samles inn i perioden da den kliniske studien pågår, også fysiske prøver. En studie bestående av 20 personer kan gi mer enn 560 individuelle prøver. Disse prøvene oppbevares i to frysebokser, med plass til mer enn 45 000 prøver per fryseboks. Prøvene lagres ved -80 °C for å bevare dem best mulig. Det kliniske teamet bruker flere testgrupper innenfor Synergys og NSPs forskerteam for å evaluere de innhentede prøvene, ved hjelp av flere tester. En studie av biotilgjengelighet viser for eksempel i hvilken grad og hvor raskt en potensiell produktingrediens absorberes av menneskekroppen. Måling av nitrogenoksidnivået i blod viser om en person får riktig ernæring eller ikke. EndoPAT er en ikke-invasiv test som måler kardiovaskulær helse og risikofaktorer. Dette er bare noen få eksempler på bokstavelig talt hundrevis av tester som kan gjennomføres for å evaluere et produkts sikkerhet og effekt.

Konklusjon
Når alle prøvene er analysert, blir studieresultatene kompilert og evaluert for statistisk signifikans. Det kliniske teamet må måle det nye produktets virkning og fastslå om det er klart for markedet eller ikke. Alle detaljer som utføres som et ledd i den kliniske studien, gjøres i forventning om disse resultatene.

Funnene fra de kliniske laboratoriene ved Hughes Center har potensial til å skape rask vekst i Synergys markeder, og takket være kunnskapen til ekstremt dyktige forskere, kan de oppdage ubegrenset med informasjon. Det virkelige potensialet som ligger i Synergys rettighetsbeskyttede formuleringer, kan bare oppdages gjennom nyskapende forskning ved Hughes Center.

CONVERSATION

0 kommentarer:

Send en kommentar

Instagram

Follow Us