OPPRINNELIG TITTEL-BEREGNING ER TILBAKE!


Vi forenkler systemet for beregning av pin-titler ved å gå tilbake til våre tidligere og velkjente kriterier for rangopprykk.

Fjorårets beregningssystem “Title Volume” var en nyttig test og hadde visse fordeler. Det var imidlertid ikke like enkelt å forstå som det opprinnelige systemet for tittel-beregning. Vi gjør oppmerksom på at gjenopptakelsen av det opprinnelige systemet ikke vil påvirke høyeste pin-tittel oppnådd i 2017.

Slik beregnes nye titler i 2018: Oppsamlet månedlig CV i ditt svakeste ben avgjør din pin-tittel. Når du når en ny pin-tittel, betyr det at du har oppnådd et bestemt CV-nivå i ditt svakeste ben.

Titler
Star: 500 CV
Bronze: 1500 CV
Silver: 3000 CV
Gold: 4500 CV
Team Leader: 6000 CV
Team Manager: 14 000 CV
Team Director: 30 000 CV
Team Elite: 60 000 CV
Pearl Executive: 100 000 CV
Emerald Executive: 200 000 CV
Diamond Executive: 300 000 CV
Presidential Executive: 400 000 CV
Double Presidential Executive: 800 000 CV
Triple Presidential Executive: 1 200 000 CV
Legacy Executive: 2 000 000 CV

Vi ønsker deg lykke til i arbeidet mot din neste pin-tittel. Vi er her for å hjelpe deg på ferden!

CONVERSATION

0 kommentarer:

Send en kommentar

Instagram

Follow Us