PRODUKTKREDITT FOR ELITE HONORS 2018


I tillegg til de nye Elite Honors-belønningene som kan opptjenes flere ganger gjennom året, har teammedlemmer muligheten til å kvalifisere seg for produktkreditt i belønning for sine Elite Honors-kvalifiseringer dersom de oppfyller Synergys kriterier.

KRITERIER FOR PRODUKTKREDITT
For å kunne opparbeide denne produktkreditten som kommer på slutten av året, i tillegg til de nye Elite Honors-bonusene, må teammedlemmene ha en aktiv konto som ikke er i strid med Synergys regelverk, og:

(1) Eksisterende teammedlemmer per januar 2018 må ha minimum 600 CV i TC1-volum 12 måneder på rad i 2018, og må ha vært Elite Honors-kvalifisert minst 4 ganger ved årets slutt

ELLER

(2) Nye teammedlemmer må ha aktivert distributørkontoen sin innen 30. juni 2018, og må ha minimum 600 CV i TC1-volum hver måned resten av dette året, samt ha vært Elite Honors-kvalifisert minst 4 ganger ved årets slutt. I tillegg må de ha akkumulert like mye eller mer CV på TC1 ved årets slutt som det 12-månederskravet til CV som tilsvarer produktkreditten.

PRODUKTKREDITT-BELØNNINGER
Hvis de ovennevnte kriteriene er oppfylt, vil følgende CV-verdier på TC1 (totalt for hele året) bli brukt til å bestemme den tilsvarende produktkreditt-belønningen.

7200 CV:         1200 Euro
14400 CV:       2400 Euro
28800 CV:       4800 Euro

Kvalifiserte teammedlemmer vil motta produktkreditten sin senest 31. januar 2019. Denne kreditten kan både sees og innløses via Pulse, din administrative nettside, eller via kundeservice. Produktpakker kan ikke brukes til dette formålet. Kun enkeltpakninger som er oppført på prislisten til teammedlemmene, vil være tilgjengelige for produktkreditt.

CONVERSATION

0 kommentarer:

Send en kommentar

Instagram

Follow Us