Strenge inspeksjoner beskytter produktenes kvalitet


Før du får Synergy-produktene hjem til deg, før de blir fremstilt og pakket, og før alle ingredienser og ferdige produkter blir testet, gjennomfører Lynda Hammons, visepresident for kvalitetssikring, en nitid gransking av råvareprodusentene.

Flere ganger i året reiser Lynda rundt i verden på rutinemessige tilsynsbesøk til Synergy WorldWides og Nature’s Sunshine Products leverandører. Dette skjer selvfølgelig etter at leverandøren har vært gjennom en omhyggelig utvelgelsesprosess, der prosedyrene deres blir evaluert. Ca. 90 prosent av Synergys leverandører består Lyndas inspeksjoner. De 10 prosentene som ikke gjør det, må bevise at de har løst problemene som ble oppdaget, før de får gjøre forretninger med Synergy igjen.

Et Synergy-produkt passerer tusenvis av trinn før det når kundens lepper, og hvert trinn har stor betydning for det endelige målet; å forbedre verdens helse. Det finnes ikke den test Synergy ikke ville gjøre for å sikre produktenes sikkerhet og styrke. Det faktum at Synergys kvalitetsteam faktisk foretar regelmessige tilsynsbesøk, beviser det. Mange selskaper besøker sjelden eller aldri stedene der ingrediensene i produktene deres blir høstet og prosessert.

“Jeg har besøkt mange leverandører som har forberedt seg på å invitere meg til lunsj og vise meg fasilitetene,” sier Lynda, “men som blir overrasket når de skjønner at jeg faktisk vil gjøre en seriøs inspeksjon. Det finnes mange selskaper der ute som ikke tar seg tid til å gjøre disse viktige inspeksjonene.”

Prosessen med å velge ut leverandør begynner i innkjøpsavdelingen. Dersom et nytt produkt krever ingredienser man ikke har brukt før, leter innkjøpsavdelingen etter leverandører over hele verden, i Kina, Tyskland, California.... Kvalitetsteamet samarbeider med avdelingene Innkjøp og Forskning og utvikling for å gjennomføre et tilsynsbesøk straks en leverandør har bestått første screeningrunde. Mange av selskapets foretrukne leverandører har forsynt Nature’s Sunshine med råvarer siden grunnleggelsen i 1970-årene.

“Vi leter ikke etter de billigste råvarene, og vi bytter ikke leverandør for å få en bedre avtale,” sier Lynda. “Vi starter samarbeidet med leverandørene våre med en intensjon om å ha et langvarig partnerskap, men det betyr ikke at vi slutter å teste råvarene de leverer. Det spiller ingen rolle om vi har fått rene råmaterialer fra en leverandør i 40 år. Vi tar oss likevel tid til å teste hvert eneste vareparti av råvarer som kommer til produksjonsanlegget vårt.”

Nye leverandører må gjennom en inspeksjon før Synergy bruker noen av deres råvarer, og eksisterende leverandører inspiseres hvert annet eller tredje år. Hvert år gjøres det risikovurderinger basert på land og råvare, som tas i betraktning når det fastslås hvilke eksisterende leverandører som skal inspiseres. Kinas botaniske leverandører er i kategorien “høy risiko” når det gjelder Synergys kvalitetsstandarder, og kvalitetsteamet er derfor ofte i Kina. I 2016 vil de bruke tre uker på tilsynsbesøk hos alle kinesiske leverandører.

Lynda og hennes team gjør klart hva de forventer før de begynner inspeksjonen. Lynda er en pedant, men hun ønsker at leverandøren skal bestå inspeksjonen, så hun samarbeider med dem for å finne ut hvordan hun kan hjelpe dem med å oppfylle Synergys standarder. Å hjelpe en leverandør innebærer ofte å informere dem om Synergys sluttprodukt og å teste metodespesifikasjoner og andre spesifikasjoner. Derfor ber Innkjøp og Kvalitetssikring om et møte før selve inspeksjonen starter. Slik skaper vi relasjoner til våre leverandører.

Når Lynda begynner å inspisere en leverandørs fasiliteter, sjekker hun at de følger GMP-standarder (Good Manufacturing Practices), som er et system som ble laget for å minimere risikoen for feil under farmasøytisk produksjon, som ikke kan elimineres ved testing av sluttproduktet. Også Synergys produkter blir fremstilt og testet i henhold til GMP-kravene. En inspeksjon varer i minst åtte timer, og tiden det tar er i stor grad avhengig av hvor vanskelig det er å ekstrahere eller produsere den aktuelle råvaren.

Prosessen starter med en evaluering av hvert trinn råvaren går gjennom, fra materialmottaket til lagereret. Under denne prosessen blir fasilitetene evaluert, inkludert badene, hvor det sjekkes at det er såpe og varmt vann tilgjengelig. Leverandører som ikke har tilgang til varmt vann så de ansatte kan vaske seg, stryker umiddelbart. Og selvfølgelig må fasilitetene være rene og velholdte. Deretter blir leverandørens laboratorier for kvalitetskontroll evaluert for å sjekke at kvalitetsprosessene oppfyller Synergys krav. Allerede før råvarene når Nature’s Sunshines produktanlegg, er de testet mange ganger for å bekrefte renhet og styrke.

Den kanskje mest tidkrevende del av inspeksjonen, er å vurdere leverandørens dokumenter. Lynda ber om å få se dokumenter vedrørende renhold, kvalitetskontroll, stabilitet, skadedyrkontroll, GMP-opplæring, opplæring av ansatte, kalibrering, validering, overvåking av mikromiljøet, endringskontroll og tilbakekallingsprosedyrer, for å påse at leverandøren benytter produksjonsprosesser som sikrer renhet og sikkerhet.

Til slutt snakker Lynda med leverandøren om deres grønne initiativer. Hva gjør de for å være øko-vennlige? Hva gjør de med farlig avfall? Hva gjør de for å oppnå høyest mulig energieffektivitet? Hvordan gjenvinner de? Er de involvert i bærekraftprosjekter? Synergy ønsker å samarbeide med og støtte leverandører som er lidenskapelig opptatt av å gjøre det de kan for å beskytte Jorden. Synergys kvalitetsteam ser ikke gjennom fingrene med noe. Når leverandører besøker Nature’s Sunshine Products/Synergy WorldWides produksonsanlegg, blir de forbauset, og ofte får Lynda høre at de skulle ønske de hadde kommet før de selv fikk tilsynsbesøk, så de hadde forstått fullt ut hva slags selskap de hadde med å gjøre.

“Det er storartet å arbeide for et selskap som støtter hvert trinn i kvalitetsprosessen,” sier Lynda. “Vi ønsker å hjelpe så mange som mulig gjennom Synergys produkter og muligheter, og da er bare det beste godt nok.”

CONVERSATION

0 kommentarer:

Send en kommentar

Instagram

Follow Us