VIKTIG! Ny protokoll for inaktive teammedlemmer


Synergy WorldWide skal begynne å implementere en protokoll i Europa som allerede er aktiv i alle andre Synergy-markeder over hele verden. Denne protokollen vil automatisk endre et teammedlems status til Preferred Customer hvis vedkommende ikke har bestilt noen produkter innenfor en seksmåneders «dropp-periode».

Denne nye protokollen vil gi teammedlemmer en klar oversikt over hvem som er aktiv og inaktiv i deres organisasjoner. Den vil hjelpe teammedlemmer å konsentrere sine anstrengelser på dem som bygger, og følge opp andre som ikke gjør det.

Den første statusoverføringen vil skje den 1. juli 2016. Teammedlemmer med 0 PV i Synergy-bestillinger fra 1. januar til 30. juni vil på denne dagen endre status til Preferred Customers.

Dropp-periodene er deretter følgende:
1. januar (dropp-dag) – 30. juni
1. juli (dropp-dag) – 31. desember

HENSTANDSPERIODER

Januar og juli (månedene etter dropp-dagene) vil bli betraktet som henstandsperioder. Dette betyr at teammedlemmer lett kan endre statusen tilbake til teammedlem etter at de er overført til Preferred Customer ved å ta en telefon til kundeservice hos Synergy.

REAKTIVERING ETTER HENSTANDSPERIODEN

De som venter til etter henstandsperioden med å reaktivere fra Preferred Customer til teammedlem, må sende en offisiell forespørsel per e-post til kundeservice hos Synergy.
Hvis du ikke har foretatt en bestilling siden 1. januar og ønsker å være et aktivt Synergy-teammedlem, må du passe på å sende en bestilling før dropp-datoen den 1. juli. Eventuelle spørsmål kan rettes til kundeservice.

CONVERSATION

0 kommentarer:

Send en kommentar

Instagram

Follow Us