Turen til Greg Probert ble en knallsuksess!Over 1500 teammedlemmer fra hele Europa strømmet til møtesaler i blant annet London, Helsinki og Oslo for å høre på Greg Probert, administrerende direktør for Nature’s Sunshine Products, da han skulle legge frem Synergys visjon for de neste fem årene og for å møte Synergys toppledelse ansikt til ansikt. Det var ikke en tom stol å se på noen av disse møtene. Noen av dem som deltok på møtene, så direkte videooverføringer i byer over hele Island, Finland, Norge, Tyskland, m.fl. Synergy WorldWides president, Dan Norman, og visepresident i Europa, Carmelo D’Anzi, var også til stede for å legge frem planer for Synergys fremtid i Europa.

Veksten og begeistringen som utfolder seg i Europa, kan både føles og fornemmes. Synergy Europas drivkraft kan tilskrives toppledelsens engasjement og klare fremtidsvisjon. Teammedlemmer står samlet når det gjelder å se det store bildet. Løfter blir gitt og virkeliggjort, inkludert åpningen av Synergys hovedkontor i Europa, som ligger i Barcelona. Samhandlingen mellom Synergy-hovedkontoret og teammedlemmene i feltet er sterk.

«Det jeg la spesielt merke til på de enkelte arrangementene var glimtet i øynene til de tilstedeværende,» sa Carmelo. «Jeg visste at de hadde blitt helt overbevist etter at de hadde lyttet til budskapet vi ville dele.»

Femårsplanen ble godt mottatt av alle de tilstedeværende Synergy-teammedlemmene. I starten av en ny vekstperiode for Synergy, er energien blant teammedlemmer nærmest elektrisk. Vi tror at Synergy Europa vil gjøre alt de kan og mer til for å realisere femårsplanen. Målene for femårsplanen vil kreve stor innsats fra hver enkelt, men Synergy Europa er klar til å ta utfordringen.

En stor takk til alle Synergy Europas arbeidsomme generaldirektører for deres anstrengelser med å legge opp denne vellykkede turen. Alle har gjort en fantastisk jobb, og vi kan ikke få takket dem nok for innsatsen.


CONVERSATION

0 kommentarer:

Send en kommentar

Instagram

Follow Us